Рішення №482068

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

про відкриття провадження в адміністративній справі

"13" лютого 2007 р.

Справа № 2/22

Суддя  Скрипничук Iван Васильович,  розглянувши матеріали за адміністративним позовом Державної податкової інспекції у Кельменецькому районі

до відповідача Приватного підприємця ОСОБА_1

про припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця

Визнав подані матеріали достатніми для відкриття провадження в адміністративній справі. Керуючись ст.ст.17, 23, 107 Кодексу адміністративного судочинства України, суд -

У Х В А Л И В:

1.  Відкрити провадження в адміністративній справі.

2.  Розгляд справи буде проводити суддя І.В. Скрипничук одноособово.

3.  Справу призначити до розгляду у відкритому судовому засіданні на  11:00 "01" березня 2007 р.

Засідання відбудеться у приміщенні господарського суду Чернівецької області за адресою: м.Чернівці, вул.О.Кобилянської,14, другий поверх, кабінет № 14,тел.55-29-52.

4. Зобов'язати сторони в п"ятиденний строк з дня отримання даної ухвали пред"явити до суду додаткові докази, в тому числі:

позивача надати:  

відповідача надати: пояснення на позов та докази в його обгрунтування (докази, що подаються в копіях, повинні бути засвідчені); 

5. Участь  представників сторін   в  судовому  засіданні  визнати обов'язковою.

6. Копію позовної заяви та додані до неї матеріали направити відповідачу.

                 Суддя                                                                      І.В. Скрипничук

Інформацію про процесуальні права і обов"язки осіб, які беруть участь у розгляді адміністративної справи дивись на звороті.

І Н Ф О Р М А Ц І Я

про процесуальні права і обов'язки

осіб які беруть участь в розгляді адміністративної справи

Особами, які беруть участь у справі, є сторони, треті особи, представники сторін та третіх осіб.

Відповідно до статті 49 Кодексу адміністративного судочинства України (надалі Кодексу) визначено права та обов'язки осіб, які беруть участь у справі

1. Особи, які беруть участь у справі, мають рівні процесуальні права і обов'язки.

2. Особи, які беруть участь у справі, зобов'язані добросовісно користуватися належними їм процесуальними правами і неухильно виконувати процесуальні обов'язки.

3. Особи, які беруть участь у справі, мають право:

1) знати про дату, час і місце судового розгляду справи, про всі судові рішення, які ухвалюються у справі та стосуються їхніх інтересів;

2) знайомитися з матеріалами справи;

3) заявляти клопотання і відводи;

4) давати усні та письмові пояснення, доводи та заперечення;

5) подавати докази, брати участь у дослідженні доказів;

6) висловлювати свою думку з питань, які виникають під час розгляду справи, задавати питання іншим особам, які беруть участь у справі, свідкам, експертам, спеціалістам, перекладачам;

7) подавати заперечення проти клопотань, доводів і міркувань інших осіб;

8) знайомитися з технічним записом та журналом судового засідання і подавати письмові зауваження до них;

9) робити із матеріалів справи виписки, знімати копії з матеріалів справи, одержувати копії судових рішень;

10) оскаржувати судові рішення у частині, що стосується їхніх інтересів;

11) користуватися іншими процесуальними правами, наданими їм цим Кодексом.

4. Особи, які беруть участь у справі, можуть за власний рахунок додатково замовити та отримати в суді засвідчені копії документів і витяги з них.

Стаття 51. Права та обов'язки сторін

1. Крім прав та обов'язків, визначених у статті 49 цього Кодексу, позивач має право змінити підставу або предмет адміністративного позову, збільшити або зменшити розмір позовних вимог або відмовитися від адміністративного позову в будь-який час до закінчення судового розгляду. Позивач має право відмовитися від адміністративного позову й у суді апеляційної чи касаційної інстанції до закінчення відповідно апеляційного чи касаційного розгляду.

2. Крім прав та обов'язків, визначених у статті 49 цього Кодексу, відповідач має право визнати адміністративний позов повністю або частково, подати заперечення проти адміністративного позову.

3. Сторони можуть досягнути примирення на будь-якій стадії адміністративного процесу, що є підставою для закриття провадження в адміністративній справі.

 4. Суд не приймає відмови позивача від адміністративного позову, визнання адміністративного позову відповідачем і не визнає умов примирення сторін, якщо ці дії суперечать закону або порушують чиї-небудь права, свободи чи інтереси

Стаття 40. Обов'язок повідомити про зміну адреси та причини неприбуття в судове засідання

1. Особи, які беруть участь у справі, зобов'язані під час провадження у справі повідомляти суд про зміну місця проживання (перебування, знаходження), роботи, служби. У разі неповідомлення про зміну адреси повістка надсилається їм за останньою адресою і вважається врученою.

          2. Особи, які беруть участь у справі, свідки, експерти, спеціалісти, перекладачі, які не можуть з поважних причин прибути до суду, зобов'язані завчасно повідомити про це суд.