Рішення №423012


СЕВАСТОПОЛЬСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД


Постанова

Іменем України


06 лютого 2007 року


Справа № 20-7/207-9/183

                    

          Севастопольський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого судді                                                  Сотула В.В.,

суддів                                                                      Плута В.М.,

                                                                                          Прокопанич Г.К.,

за участю представників сторін:

позивача: Куніцин О.В., довіреність № 01/24/207 від 09.01.07

відповідача: Рендак С.А., довіреність, б/н від 01.01.06

Денисов Ю.М., довіреність б/н від 01.01.06

прокурора: Тіхонов О.М., посвідчення 439, від 20.02.06

розглянувши апеляційну скаргу Севастопольської міської державної адміністрації на рішення господарського суду міста Севастополя (суддя Рибіна С.А.) від 05.12.2006 у справі № 20-7/207-9/183

за позовом           Севастопольської міської державна адміністрація

(вул. Леніна, 2,Севастополь,99011)

до           закритого акціонерного товариства "Фінансово-промислова компанія "Амідас-Севастополь"

(вул. Леніна, 13,Севастополь,99011)

за участю прокурора міста Севастополя

(вул. Павліченко, 1,Севастополь,99011)

про розірвання договору про сумісну діяльність від 28.06.1992 року про будівництво будинку державного архіву у місті Севастополі з додатками до нього № 1 від 15.05.1993, № 2 від 15.06.1994, № 3 від 26.01.1996          

                                         ВСТАНОВИВ :

Севастопольська міська державна адміністрація звернулася з позовними вимогами до закритого акціонерного товариства “Фінансово-промислова компанія “Амідас - Севастополь” про розірвання договору від 28.06.1992 про сумісну діяльність з будівництва будівлі державного Архіву в місті Севастополі з доповненнями до нього № 1 від 15.05.1993, № 2 від 15.06.1994, № 3 від 26.01.1996.

Рішенням господарського суду міста Севастополя від 05.12.2006 у справі № 20-7/207-9/183 у задоволенні позову відмовлено.

           Не погодившись з зазначеним рішенням суду першої інстанції, Севастопольська міська державна адміністрація звернулась до Севастопольського апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить скасувати рішення місцевого господарського суду від 05.12.2006 в повному обсязі та ухвалите нове судове рішення, яким задовольнити заявлені позовні вимоги.

          Заявник апеляційної скарги вказує на необґрунтованість рішення суду, а також вважає, що воно прийнято судом при неповному з’ясуванні обставин, що мають значення для справи, при недоведеності обставин, які суд визнав встановленими та при невідповідності висновків суду, викладених в рішенні фактичним обставинам справи.

                    На думку позивача, договір про сумісну діяльність з будівництва будівлі державного архіву в місті Севастополі, з доповненнями до нього № 1 від 15.05.1993, № 2 від 15.06.1994 та № 3 від 26.01.1996 не містять істотних умов договору про сумісну діяльність, а при відсутності визначення істотних умов договору , він не може виконуватися сторонами, що в свою чергу призведе до неможливості досягнення загальної господарської мети за виною закритого акціонерного товариства "Фінансово-промислова компанія "Амідас-Севастополь".

                    Повторно розглянувши матеріали справи, в порядку статті 101 Господарського процесуального кодексу України, судова колегія встановила наступне.

                    Севастопольська міська державна адміністрація звернулася з позовними вимогами до закритого акціонерного товариства “Фінансово-промислова компанія “Амідас - Севастополь” (далі –ЗАТ “ФПК “Амідас-Севастополь”) про розірвання договору від 28.06.1992 про сумісну діяльність з будівництва будівлі державного архіву в місті Севастополі з доповненнями до нього № 1 від 15.05.1993, № 2 від 15.06.1994, № 3 від 26.01.1996.

Свої вимоги позивач, з посиланням на статті 1, 16 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, статтю 353 Цивільного кодексу УРСР та статті 875 Цивільного кодексу України, обґрунтовував невиконанням відповідачем своїх зобов’язань за цим договором.

                    При цьому, позивач вважає, що фактично між сторонами в 1992 році було укладено договір підряду, а не сумісної діяльності, відповідач не виконав договірні зобов’язання по виконанню функцій замовника та підрядчика.

Рішенням господарського суду міста Севастополя від 05.12.2006 у задоволенні позову відмовлено.

                    Суд першої інстанції дійшов до висновку, що за своїми ознаками спірний договір відповідає вимогам Цивільного кодексу України в редакції 1963 року, який діяв на момент його укладення, щодо договорів про сумісну діяльність, і позивач не надав суду доказів, які б підтверджували істотне порушення відповідачем його умов.

Дослідивши матеріали справи, обговоривши доводи апеляційної скарги, заслухавши пояснення учасників судового процесу, судова колегія дійшла до висновку, що підстави для скасування рішення суду першої інстанції від 05.12.2006 відсутні, виходячи з наступного.

Апеляційна інстанція вважає , що висновок суду першої інстанції про те, що спірний договір є договором про сумісну діяльність і містить всі необхідні умови для договорів даного виду, передбачені главою 38 Цивільного кодексу УРСР, яка діяла на дату його укладення.

Як вбачається із матеріалів справи, такими умовами є :

- предмет договору (спільна діяльність двох сторін з проектування будівництва будинку міського архіву з метою звільнення Покровського собору);

- ведення спільних справ сторони визначили у розділі 2 “Зобов’язання сторін”;

- спільне майно, порядок його розподілу, умови про розмір, порядок та строки внесення внесків;

- умови про порядок керівництва сумісною діяльністю та ведення загальних справ учасників;

- умови подальшого сумісного використання майна та покриття витрат на його утримання, витрати сторін;

- та інші умови, які сторони визначили у додатках до спірного договору № 1 від 15.05.1993, № 2 від 15.06.1994 та № 3 від 26.01.1996 (а.с. 9-17, т. 1).

Помилковим є твердження заявника апеляційної скарги про те, що істотним умовами договору про сумісну діяльність є умови, погодження яких вимагається при укладенні договору підряду на капітальне будівництво, оскільки договори цього виду є різними та незалежними друг від другу видами зобов’язаннями.

Така позиція міститься в постанові касаційної інстанції Вищого господарського суду України по цієї справі від 26.07.2006 (арк.с.93-96,т.5), вказівки якої, в силу приписів статті 11112 Господарського процесуального кодексу України, є обов’язковими для суду під час нового розгляду справи.

Доводи заявника апеляційної скарги відносно невиконання відповідачем, як замовником, умов договору в частині розробки і затвердження проектно - кошторисної документації, спростовуються наявними матеріалами у справі.

Відповідно до експертного висновку № 3-27/93 від 19.05.1993, виконаного експертом Державної позавідомчої експертизи проектів були усунені зауваження по проекту будівництва Державного архіву в місті Севастополі, що підтверджується написом на експертному висновку про те, що проект відкореговано (допрацьовано) згідно зауважень цієї же експертизи. (т.3, арк.с 22).

Доводи позивача про те, що відповідач здійснював будівництво будівлі державного архіву міста Севастополя без виділення йому земельної ділянки під будівництво, не можуть бути підставою для розірвання спірного договору, оскільки згідно з додатковою угодою № 3 від 26.01.1996 до спірного договору земельна дільниця відводилась в користування саме державному архіву міста Севастополя, а не відповідачу.

                    Посилання позивача на неправомірне використання відповідачем бюджетних коштів не стосуються предмету даного спору. Крім того, це твердження сторони судова колегія вважає необґрунтованим і суперечним матеріалам справи. Так, відповідно до акту № 06-21/39 від 18.03.2005 Державної контрольно - ревізійної служби України (арк.с. 64,т.3), за наслідком перевірки не було встановлено фінансових порушень при виконанні ЗАТ “ФПК “Амідас-Севастополь ” договору від 28.06.1992 про сумісну діяльність з будівництва державного архіву в місті Севастополь .

                    Інші доводи Севастопольської міської державної адміністрації, приведені в апеляційній скарзі, не стосуються питання виконання умов договору про сумісну діяльність з будівництва Державного архіву в місті Севастополі, у зв’язку з чим не приймаються судовою колегією до уваги.

                    Згідно з поясненнями представника відповідача, наданими в судовому засіданні 06.02.2007, будівля державного архіву в місті Севастополь планується здати в експлуатацію в травні 2007 року, тому твердження заявника апеляційної скарги про недосяжність загальної господарської мети при виконанні спірного договору не можна визнати обґрунтованим.

                    Враховуючи вищевикладене, підстави для скасування рішення суду від 05.12.2006 відсутні.

                    

          Керуючись статтями 101, 103 (пункт 1), 105 Господарського процесуального кодексу України, суд                                                            

                                                   ПОСТАНОВИВ:

Апеляційну скаргу Севастопольської міської державної адміністрації залишити без задоволення.

Рішення господарського суду міста Севастополя від 05.12.2006 у справі № 20-7/207-9/183 залишити без змін.

Головуючий суддя                                                  В.В.Сотула

Судді                                                                                В.М. Плут

                                                                                Г.К. Прокопанич