Рішення №423024

ОДЕСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

_________________________________________________________________________________________

П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"01" лютого 2007 р.

Справа № 23/147-05-4475А

Одеський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого судді Бойко Л.І.,

суддів: Величко Т.А., Жукової А.М.,

при секретарі судового засідання Храмшиній І.Г.

за участю представників сторін:

від позивача –Манушина І.В.

від відповідача –Білоус Н.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційні скарги ТОВ „Промринок „Котовський” та ДПІ у Комінтернівському районі Одеської області

на постанову господарського суду Одеської області від 20.09.2005р.

у справі № 23/147-05-4475А

за позовом: ТОВ „Промринок „Котовський”

до: ДПІ у Комінтернівському районі Одеської області

про визнання недійсними податкових повідомлень-рішень

встановив:

ТОВ „Промринок „Котовський” звернулось до господарського суду Одеської області із позовом та уточненнями до нього про визнання недійсними податкових повідомлень-рішень ДПІ у Комінтернівському районі Одеської області від 29.04.2005р. № 0000622301/0, № 0000632301/0, № 0000642301/0, № 0000241700/0, якими визначено податкові зобов’язання, застосовані фінансові санкції, у т.ч. з податку на прибуток у сумі 294 150 грн., з ПДВ у сумі 611 278 грн., з податку з доходів фізичних осіб у сумі 3268,92 грн. та штрафні санкції у сумі 51 092 грн. за порушення вимог Указу Президента України від 12.06.1995р. № 436/95 „Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки”, посилаючись на неправомірність вказаних податкових повідомлень-рішень.

Постановою господарського суду Одеської області від 20.09.2005р. (суддя Владимиренко С.В.) позовні вимоги задоволені частково, податкове повідомлення-рішення ДПІ у Комінтернівському районі Одеської області від 29.04.2005р. № 0000622301/0 скасовано у частині визначення податкових зобов’язань з податку на прибуток на суму 189 840 грн. та застосування штрафних санкцій у сумі 79145,72 грн., податкове повідомлення-рішення від 29.04.2005р. № 0000632301/0 скасовано у частині визначення податкових зобов’язань з податку на додану вартість на суму 18 110,3 грн. та застосування штрафних санкцій у сумі 8 947,63 грн., податкове повідомлення-рішення від 29.04.2005р. № 0000642301/0 скасовано у частині визначення податковим зобов’язанням штрафних санкцій, застосованих на підставі Указу Президента України „Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки” від 12.06.1995р. № 436/95 (із змінами та доповненнями), на суму 51 092 грн., в задоволенні решти позовних вимог відмовлено.

Не погоджуючись із рішенням суду, ТОВ „Промринок „Котовський” звернулось до Одеського апеляційного господарського суду із скаргою, в якій просило постанову господарського суду Одеської області від 20.09.2005р. в частині відмови у позові скасувати, позовні вимоги задовольнити в повному обсязі, у тому числі стосовно визнання недійсним податкового повідомлення-рішення № 0000642301/0 від 29.04.2005р., посилаючись на порушення судом норм матеріального права, неповне з’ясування судом обставин, що мають значення для справи та на невідповідність висновків суду обставинам справи.

ДПІ у Комінтернівському районі також звернулась із апеляційною скаргою, в якій просила зазначену постанову суду скасувати в частині задоволених вимог, в задоволенні позову ТОВ „Промринок „Котовський” відмовити, у тому числі щодо податкового повідомлення-рішення № 0000642301/0 від 29.04.2005р., посилаючись на порушення судом норм матеріального права.

Постановою Одеського апеляційного господарського суду від 08.12.2005р. постанову господарського суду Одеської області від 20.09.2005р. змінено, позов задоволено частково, викладено п.2 та п.3 постанови в іншій редакції, а саме скасовано податкове повідомлення-рішення від 29.04.2005р. № 0000622301/0 в частині донарахування податку на прибуток у сумі 207 180 грн. та штрафних санкцій у сумі 86 270 грн.; і податкове повідомлення-рішення від 29.04.2005р. № 0000632301/0 в частині донарахування податку на додану вартість у сумі 408 855 грн. та штрафних санкцій у сумі 201 998 грн. В решті вказану постанову господарського суду Одеської області залишено без змін.

Ухвалою Вищого адміністративного суду України від 19.10.2006р. постанову апеляційного суду від 08.12.2005р. у частині залишення без змін постанови господарського суду Одеської області від 20.09.2005р. щодо визнання недійсним повідомлення-рішення № 0000642301/0 від 29.04.2005р. скасовано і в цій частині справу направлено на новий апеляційний розгляд, в решті постанову апеляційного суду від 08.12.2005р. та постанову господарського суду Одеської області від 20.09.2005р. залишено без змін. Ухвала Вищого адміністративного суду України мотивована тим, що апеляційний суд неповно з’ясував межі перегляду, в результаті чого дійшов помилкового висновку, що в частині задоволення позову про скасування податкового повідомлення-рішення № 0000642301/0 судове рішення не оскаржувалось.

Заслухавши пояснення представників сторін, обговоривши доводи апеляційних скарг, перевіривши наявні матеріали справи, судова колегія відзначає наступне.

ДПІ у Комінтернівському районі Одеської області здійснена виїзна планова документальна перевірка дотримання вимог податкового та валютного законодавства ТОВ „Промринок „Котовський” за період з 01.10.2003р. по 31.12.2004р., за результатами якої складено акт від 28.05.2004р. № 572/23-25046121. Актом перевірки встановлено, зокрема, порушення товариством вимог п.2.9 „Положення про ведення касових операцій в національній валюті в Україні”, затвердженого Постановою Правління НБУ від 19.02.2001р. № 72, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 15.03.2001р. за № 237/5428 (із змінами та доповненнями) встановлено понадлімітні залишки готівкових коштів по касі, у зв’язку з чим застосовані штрафні санкції на підставі ст.1 Указу Президента України „Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки” від 12.06.1995р. № 436/95 (із змінами та доповненнями).

На підставі цього акту відповідачем оформлена низка податкових повідомлень-рішень, у тому числі повідомлення-рішення № 0000642301/0 від 29.04.2005р., яким позивачу визначена сума штрафних санкцій у розмірі 51092, 00 грн. за вказане порушення.

В акті перевірки щодо цього зазначається, що при наявності встановленого банком ліміту каси до 20.11.03р. в сумі 7000грн., з 20.11.03р. - в сумі 3500грн., у ТОВ „Промринок „Котовський” виникли понадлімітні залишки готівкових коштів по касі, а саме: 30.11.03р. сума залишку на кінець робочого дня склала 7020,02грн., внесено готівку в банк 02.12.03р., сума перевищення - 3520грн.; 07.12.03р. сума залишку на кінець робочого дня - 5754,63грн., внесено готівку в банк 09.12.03р., сума перевищення - 2255грн.; 04.01.04р. сума залишку на кінець робочого дня - 10069,68грн., внесено готівку в банк 06.01.04р., сума перевищення - 6570грн.; 22.04.04р. сума залишку на кінець робочого дня - 4487,43грн., внесено готівку в банк 23.04.04р., сума перевищення - 987грн., 25.07.04р. сума залишку на кінець робочого дня - 3766,68грн., внесено готівку в банк 27.07.04р., сума перевищення - 267грн., 03.10.04р. сума залишку на кінець робочого дня - 10398,44грн., внесено готівку в банк 05.10.04р., сума перевищення - 6898грн., 05.12.04р. сума залишку на кінець робочого дня - 8548,54грн., внесено готівку в банк 07.12.04р., сума перевищення - 5049грн.

Відповідно до ст. 1 Указу Президента України "Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки" від 12.06.1995р. № 436/95 (із змінами та доп.), у разі порушення юридичними особами всіх форм власності, фізичними особами - громадянами України, іноземними громадянами та особами без громадянства, які є суб'єктами підприємницької діяльності, а також постійними представництвами нерезидентів, через які повністю або частково здійснюється підприємницька діяльність, норм з регулювання обігу готівки у національній валюті, що встановлюються Національним банком України, до них застосовуються фінансові санкції у вигляді штрафу: за перевищення встановлених лімітів залишку готівки в касах - у двократному розмірі сум виявленої понадлімітної готівки за кожний день.

Керуючись цими правовими нормами, до позивача і були застосовані вищевказані штрафні санкції.

Колегія суддів із таким висновком відповідача не погоджується і вважає його помилковим, з огляду на таке.

Згідно п.2.9 Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 19.02.2001р. N 72, підприємства зобов'язані здавати готівкову виручку понад установлений ліміт каси в порядку і строки, визначені установою банку для зарахування на їх поточні рахунки. Якщо ліміт каси підприємству взагалі не встановлено, то вся наявна готівка в його касі на кінець дня має здаватися до банку (незалежно від причин, унаслідок яких ліміт каси не встановлено). Не вважаються понадлімітними в день їх надходження і ті готівкові кошти, що надійшли до кас підприємств (тих, що не мають домовленості на інкасацію та здавання готівкової виручки до вечірньої каси банку) у вихідні та святкові дні та здані в сумі, що перевищує встановлений ліміт каси, до обслуговуючих установ банків наступного робочого дня банку (протягом операційного часу його роботи) та підприємства або були використані підприємством наступного робочого дня на необхідні господарські потреби.

Як свідчать матеріали справи, хоча пунктом 5.1 ст.5 колективного договору ТОВ „Промринок „Котовський” і передбачено, що вихідними днями на підприємстві є субота та неділя, але із змісту наказу по підприємству від 25.10.2003р. „Щодо графіку роботи ринку” вбачається, що вихідним днем на підприємстві для працівників, які є відповідальними за ведення касових операцій і додержання касової дисципліни (касир, зав. касою, головний бухгалтер, заст. гол. бухгалтеру) є також понеділок.

Посилання суду першої інстанції на те, що понеділок не є вихідним днем, а днем для проведення санітарно-гігієнічних та господарських робіт, спростовуються фактичними обставинами справи і не відповідають дійсності, тому постанова господарського суду Одеської області щодо визнання частково недійсним податкового повідомлення-рішення № 0000642301/0 від 29.04.2005р. підлягає скасуванню, а позов в цій частині –задоволенню.

Керуючись ст.ст. 196, 198, 202, 205, 207, 212, 254 Кодексу адміністративного судочинства України, колегія суддів

постановила:

Постанову господарського суду Одеської області від 20.09.2005р. у справі № 23/147-05-4475А в частині визнання частково недійсним податкового повідомлення-рішення № 0000642301/0 від 29.04.2005р., прийнятого ДПІ у Комінтернівському районі Одеської області, скасувати, позов в цій частині задовольнити повністю.

Скасувати податкове повідомлення-рішення ДПІ у Комінтернівському районі Одеської області від 29.04.2005р. № 0000642301/0.

Постанова апеляційної інстанції набирає законної сили з моменту її проголошення та може бути оскаржена у касаційному порядку протягом одного місяця до Вищого адміністративного суду України.

Головуючий суддя                                                              Л.І. Бойко


Судді:                                                             Т.А. Величко


А.М. Жукова