Рішення №423034

ОДЕСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

_________________________________________________________________________________________

П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"06" лютого 2007 р.

Справа № 27/324-06-10122

Одеський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого Михайлова М.В.

суддів Тофана В.М., Журавльова О.О.


при секретарі судового засідання Друзенко К.В.


за участю представників сторін:

від позивача: Мартинюк Ю.М., по довіреності;

від відповідача: не з'явився, про час та місце розгляду апеляційної скарги повідомлений належним чином;


розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу Відкритого акціонерного товариства "Балтський молочноконсервний комбінат дитячих продуктів", с. Білине Балтського району Одеської області

на рішення господарського суду Одеської області від "20" грудня 2006 року

у справі №27/324-06-10122

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Білочі", м. Кодима Одеської області

до Відкритого акціонерного товариства "Балтський молочноконсервний комбінат дитячих продуктів", с. Білине Балтського району Одеської області

про стягнення коштів за договором купівлі-продажу в розмірі 372 547,65 грн.


ВСТАНОВИВ:


У вересні 2006 року Товариство з обмеженою відповідальністю "Білочі" (далі –Позивач, ТОВ "Білочі") звернулось до господарського суду Одеської області з позовом про стягнення з Відкритого акціонерного товариства "Балтський молочноконсервний комбінат дитячих продуктів" (далі –Відповідач, ВАТ "БМКДП") 372 547,65 грн., з яких 298 452,74 грн. заборгованості за договором купівлі-продажу, 57 794,55 грн. штрафних санкцій та 16 300,36 грн. 3% річних.

Позовні вимоги обґрунтовані невиконанням Відповідачем обов'язку щодо оплати поставлених товарів (молока та молокопродуктів) за Договором купівлі-продажу №3/2/2004 від 01.01.2004 року, укладеного між сторонами по справі. На адресу Відповідача була направлена претензія на суму 298 452,74 грн., яка була залишена без відповіді.

Посилаючись на ст. 625 ЦК України, ТОВ "Білочі" просив стягнути з відповідача 372 547,65 грн., а також судові витрати.

Рішенням місцевого господарського суду від 20.12.2006 року (суддя Семенюк Г.В.) позов задоволено: стягнуто з ВАТ "БМКДП" 298 452,74 грн. боргу, 57 794,55 грн. інфляційних, 16 300,36 грн. 3% річних та судові витрати.

Не погоджуючись з рішенням місцевого суду, ВАТ "БМКДП" звернулось до Одеського апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою на рішення господарського суду Одеської області від 20.12.2006 року, в якій вказує на порушення судом першої інстанції норм процесуального права, а саме, неповідомлення відповідача про час та місце розгляду справи. Скаржник зазначає, що Відповідач визнає суму основного боргу, але не погоджується зі штрафними санкціями.

Сторони, згідно приписів ст. 98 ГПК України, були належним чином повідомлені про день, час і місце розгляду апеляційної скарги.

Колегія суддів, обговоривши доводи апеляційної скарги, дослідивши матеріали справи, перевіривши правильність застосування господарським судом при прийнятті рішення норм матеріального та процесуального права, дійшла висновку, що апеляційна скарга не підлягає задоволенню з наступних підстав.


Як встановлено судом першої інстанції та підтверджено в ході апеляційного розгляду справи, 01.01.2004 року між Позивачем та Відповідачем було укладено договір № 3/2/2004 купівлі-продажу молока та молокопродуктів, який кожного року поновлювався.

Відповідно до п. 1.1. Позивач зобов’язався виготовляти та поставляти –молоко коров’яче незбиране пастеризоване та молокопродукти (товар) за договірними цінами, а Відповідач в свою чергу зобов’язався прийняти товар та відповідно до п. 6.1 договору зобов’язався здійснювати оплату за відвантажений товар за ціною, яка визначається додатком до договору.

У відповідності до умов договору на протязі 2004 –2006 років Позивачем здійснювалась поставка Відповідачу молока коров’ячого незбираного пастеризованого та молокопродуктів.

Внаслідок несплати вартості отриманих від Позивача товарів у Відповідача утворилась заборгованість перед Позивачем у сумі 298 452,74 грн., що зокрема підтверджується Актом звірки за серпень 2006 року, якій підписано обома сторонами Договору № 3/2/2004 купівлі-продажу молока та молокопродуктів.

20.03.2006 року Позивач направив на адресу Відповідача претензію № 37 з вимогою сплатити борг, яку останній залишив без відповіді.

Вищевикладене було підставою для звернення ТОВ "Білочі" з позовом про стягнення заборгованості. Позивач надав суду також розрахунок суми заборгованості з урахуванням інфляції та 3% річних, згідно якого сума інфляції складає 57 794,55 грн., 3% річних –16 300,36 грн. Тобто загальна сума заборгованості, яка складає позовні вимоги, - 372 547,65 грн.

Згідно зі ст. 509 Цивільного кодексу України, - в силу зобов'язання одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку.


У відповідності до ст.ст. 525, 526 Цивільного кодексу України, - зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться. Одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

У відповідності до ст. 625 Цивільного кодексу України, - боржник, який прострочив виконання грошового зобов’язання, на вимогу кредитора зобов’язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми.

Твердження скаржника щодо визнання боргу у сумі 267 891,26 грн., а не 298 452,74 грн. необґрунтовані та спростовуються матеріалами справи, а саме актом звірки між ТОВ "Білочі" та ВАТ "БМКДП" від 01.08.2006 року, підписаним з боку обох сторін та скріпленим печатками підприємств, з якого вбачається визнання заборгованості перед Позивачем у сумі 298 452,74 грн. (а.с. 183).

Доводи скаржника щодо порушення судом першої інстанції норм процесуального права не приймаються судом до уваги, оскільки в матеріалах справи наявне поштове повідомлення про вручення ухвали суду Відповідачеві 08.12.2006 року (а.с. 31, т. ІІ), отже Відповідач був належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи.

На підставі вищевикладеного, судова колегія відмовляє у задоволенні апеляційної скарги ВАТ "Балтський молочноконсервний комбінат дитячих продуктів", підстав для зміни чи скасування оскаржуваного рішення не вбачає, у зв’язку з чим залишає рішення господарського суду Одеської області від 20.12.2006 року без змін як законне та обґрунтоване.


Керуючись ст. ст. 99,101,103-105 ГПК України, суд, -


ПОСТАНОВИВ:


Апеляційну скаргу Відкритого акціонерного товариства "Балтський молочноконсервний комбінат дитячих продуктів", с. Білине Балтського району Одеської області, на рішення господарського суду Одеської області від 20 грудня 2006 року у справі № 27/324-06-10122 залишити без задоволення, рішення –без змін.


Постанова набирає законної сили з дня її прийняття і може бути оскаржена у касаційному порядку до Вищого господарського суду України.Головуючий суддя:                                                            М.В. МихайловСуддя:                                                                                В. М. ТофанСуддя:                                                                        О.О. Журавльов